Jak myśleć konstruktywnie?

Jak myśleć konstruktywnie?

Osoby, które mają pesymistyczne podejście do życia często koncentrują się na negatywnych aspektach samego siebie oraz otaczającego ich świata. Widzą u siebie głównie wady, a świat jawi im się pełen zagrożeń. Z badań wynika, że takie skłonności tkwią zakorzenione w ukrytych teoriach ludzi na temat swoich zdolności radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Każde zachowanie jest formą interakcji z otoczeniem. Aby ta interakcja była udana, konieczna jest ocena swoich możliwości.

Jak się nauczyć radzić sobie ze światem? Przede wszystkim trzeba wierzyć w siebie. Pozwala to nabyć umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu. Wielu ludzi nawet nie próbuje sobie przyswoić tych umiejętności, ponieważ nie wierzą, że są w stanie odnieść sukces. Ponadto, trzeba postrzegać świat jako źródło możliwości i przyjemności, a nie zagrożeń i bólu. Według psychologów styl myślenie jest nawykiem, a nawyki można zmieniać dzięki zastosowaniu reguł wzmocnienia. Tak więc każdy z nas może się nauczyć myślenia konstruktywnego.

Pogląd, że nasze myślenie ma charakter nawykowy, pomaga zrozumieć, dlaczego tak trudno zmienić sposób myślenia. Zarówno osoby, które potrafią myśleć konstruktywnie, jak i osoby, które tego nie potrafią, przyjmują z zadowoleniem korzystny rozwój wydarzeń. Jednak osoby nieradzące sobie z konstruktywnym myśleniem nadmiernie uogólniają swoje porażki. To nasza osobowość określa stosunek do świata i do siebie. Nikt nie potrafi się zmienić z dnia na dzień. Jednak trzeba nad tym pracować, bo osobowość nie jest wykuta z kamienia. Warto się zmieniać. Stres w naszym życiu jest nieuchronny, lecz możemy trzymać go w ryzach tworząc środowisko sprzyjające harmonii, współpracy i wzajemnego wsparcia.

Źródło: Psychologia motywacji; Robert E. Franken