Style przywództwa

Style przywództwa

Istnieje wiele różnych stylów przywództwa, które mają swoje unikalne cechy i są odpowiednie dla różnych sytuacji lub organizacji. Oto niektóre z najczęściej stosowanych stylów przywództwa, wraz z krótkim opisem i bibliografią:

 1. Autokratyczne przywództwo: Styl autokratyczny to podejście, w którym liderzy podejmują decyzje samodzielnie i oczekują, że ich pracownicy będą ich respektować i podporządkują się im. Taki styl przywództwa może być skuteczny w sytuacjach kryzysowych lub tam, gdzie szybko trzeba podejmować decyzje, ale może prowadzić do braku zaangażowania i motywacji pracowników.

Bibliografia:

 • Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership. Psychology Press.
 • Yukl, G. (2010). Leadership in Organizations. Pearson Prentice Hall.
 1. Demokratyczne przywództwo: Styl demokratyczny to podejście, w którym liderzy konsultują się z pracownikami i podejmują decyzje na podstawie opinii i sugestii grupy. Taki styl przywództwa może zwiększyć zaangażowanie i motywację pracowników, ale może być czasochłonny i niepraktyczny w przypadku szybkich decyzji.

Bibliografia:

 • Goleman, D., Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2013). Primal Leadership: Unleashing the Power of Emotional Intelligence. Harvard Business Press.
 • Northouse, P. G. (2015). Leadership: Theory and Practice. Sage Publications.
 1. Przywództwo transformacyjne: Styl transformacyjny to podejście, w którym liderzy inspirują i motywują swoich pracowników do osiągania celów poprzez kreatywność, innowacyjność i rozwój. Taki styl przywództwa jest skuteczny w sytuacjach, w których potrzebne są zmiany lub innowacje, ale może wymagać dużej ilości czasu i zasobów.

Bibliografia:

 • Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership. Psychology Press.
 • Yukl, G. (2010). Leadership in Organizations. Pearson Prentice Hall.
 1. Laissez-faire przywództwo: Styl laissez-faire to podejście, w którym liderzy pozwalają pracownikom na samodzielne podejmowanie decyzji i kontrolowanie swojej pracy. Taki styl przywództwa może być skuteczny w sytuacjach, w których pracownicy są bardzo kompetentni i zaangażowani, ale może prowadzić do braku kierownictwa i motywacji w przypadku, gdy pracownicy nie są pewni, co robić.

Bibliografia:

 • Goleman, D., Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2013). Primal Leadership: Unle