Małgorzata Rabenda i Renata Idzik
certyfikowane trenerki z pasją, z doświadczeniem w zarządzaniu, w trakcie certyfikacji coachingowej.
Szkolimy, głównie rady pedagogiczne i nauczycieli, oferujemy sesje coachingowe indywidualne, grupowe i zespołowe. Prowadzimy w szkołach procesowe wspomaganie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.