Przyszłość zależy od nas

Przyszłość zależy od nas

To, w jakim świecie żyjemy zależy od nas. Każdy dzień składa się z wielu osobistych wyborów, które zsumowane dają obraz społeczeństwa. Stąd, coraz częściej w edukacji powinniśmy stawiać na rozwój umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia, podejmowania decyzji, komunikowania się czy świadomego korzystania z nowych technologii. Forma komunikacji, którą obserwują dzieci staje się dla nich wzorem tego, jak ludzie komunikują się ze sobą na świecie oraz ma ogromny wpływ na to, jak będą postępować z innymi jako ludzie dorośli i jaki świat będą tworzyć.