Zakuwanie pod testy czy kształtowanie kompetencji kluczowych?

Zakuwanie pod testy czy kształtowanie kompetencji kluczowych?

Co ma połączyć wszystkich absolwentów szkół w UE, skoro systemy edukacyjne są różne i nie można ich ujednolicić?
Jakie kompetencje są najważniejsze dla wszystkich Europejczyków i dla budowania wspólnej Europy?
Gdy w Polsce rozpoczęto przygotowania do reformy systemu edukacji (1998) kompetencje kluczowe sformułowane w Brnie stały się bardzo istotnym elementem podstawy programowej.

Osiem kompetencji kluczowych określonych na szczeblu UE:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym
  • porozumiewanie się w językach obcych
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
  • kompetencje informatyczne
  • umiejętność uczenia się
  • kompetencje społeczne i obywatelskie
  • inicjatywność i przedsiębiorczość
  • świadomość i ekspresja kulturalna

Na poszczególne kompetencje kluczowe składają się: wiedza, umiejętności oraz postawy.

ćwiczenie:
Narysuj symbolicznego ludzika i wypełnij poszczególne jego części konkretnymi postawami, umiejętnościami i wiedzą w oparciu o podstawę programową nauczanego przedmiotu.
Zrzut ekranu 2018-07-26 o 00.22.13.pngJeśli odnosisz wrażenie, że w Twojej szkole jest więcej zakuwania pod testy, to zaproś nas do siebie. Wspieramy szkoły w procesie zmiany. Pomagamy w zdiagnozowaniu potrzeb i zaplanowaniu zadań rozwojowych, towarzyszymy podczas całego procesu motywując zespół do działania, wspólnie z uczestnikami dokonujemy ewaluacji i podsumowania procesu. Mamy bogate doświadczenie w kształtowaniu kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów interdyscyplinarnych.