Szkoła otwarta

Szkoła otwarta

Szkoła otwarta

  • dobrze służy uczeniu się,
  • rozwija kompetencje XXI wieku, w tym 4K
  • jest funkcjonalna i elastyczna, gotowa na zmianę
  • mądrze korzysta z nowych technologii
  • jest otwarta na rodziców i społeczność lokalną
  • pomaga rozwiązywać rzeczywiste problemy
  • daje poczucie bezpieczeństwa, włącza a nie wyklucza

Productivity